Lithuanian Radio Amateurs Awards   |   Lietuvos radijo mėgėjų diplomai

Lithuanian society of radio amateurs (LRMD)

LY TROPHY
   
Išduodamas už ryšius su LY stotimis:
LY Europa Okeanija Likusiems VHF(144 MHz ir auščiau)
50 LY stočių 25 LY stotys 5 LY stotys 10 LY stočių 3 LY stotys

 Siųsti išrašą iš aparatinio žurnalo (QSL nereikia) ir 10 Lt (LY stotims), 10 €  arba 20 IRC :
 LRMD diplomų koordinatoriui, P.O.Box 1000, LT-01014 Vilnius-1, Lithuania
BALTIC WAY   Baltijos kelias

Award available to any amateurs confirming 2-way contacts with three Baltic states:
ES (1 QSO), YL (1 QSO), LY (1 QSO) in 24 hours.
Send certified list of contacts (no QSL's) and 5 Lt (LY stations), 10 $ US or 5 € to:
LRMD Award manager, P.O.Box 1000, LT-01014 Vilnius-1, Lithuania
WAL  (Dirbta su visa Lietuva)

Šią diplomų programą sukūrė LDXG. Nuo 2001 metų tai Nacionalinė Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugijos diplominė programa

WAL diplomai išduodami už mėgėjiškus radijo ryšius (stebėjimus) su skirtingais LY skverais.
LY WAL skveras tai Lietuvos teritorija apribota 10x10 geografinių koordinačių minučių.

Ryšiai užskaitomi visomis darbo rūšimis, visais diapazonais išskyrus ryšius per retransliatorius. 
Padalinus Lietuvos teritoriją kas 10’ skersai ir išilgai gauname 394 skverus. QSO užskaitomi nuo 1995 m. sausio mėn. 1 d.

Diplomai išduodami pagal surinktų skverų skaičių:
Diplomas LY st. EU st. DX st.
WAL 50 30 10
WAL 100 100 100 100
WAL 200 200 200 200
WAL 300 300 300 300
WAL Trophy 394 394 394
Stotims dirbančioms /m ar /p tas skveras užskaitomas jei buvo užmegztas bent vienas ryšys iš to skvero.
Paraiškas siųsti diplomai{@}lrmd.lt
LIETUVOS PILIAKALNIAI
Diplomo taisykles ir eigą rasite www.qrz.lt/lhfa

Programos startas 2005-06-04.

BIRŽŲ Radijo Klubas

"Biržų diplomas"
Birzu diplomas   Radijo mėgėjiškas "Biržų diplomas" yra elektroninis. Reikalingas patvirtinimas QSL, eQSL kortelėmis ar LOTW. Lietuvos ir Europos radijo mėgėjams reikia pravesti bent vieną QSO/SWL su portabilia radijo stotimi, dirbusia iš Biržų pilies. Biržų pilies numeris WCA sistemoje yra LY-002.  Plačiau....

Panevėžio Krašto Radijo Klubas

Klaipėdos Apskrities Radijo Klubas "Švyturys"

"ŠVYTURYS"
1. Diplomas "Švyturys" skirtas pažymėti Klaipėdos apskrities radijo klubo "Švyturys" įsteigimą.
2. Diplomas išduodamas surinkus taškus, kuriuos duoda klubo nariai ryšio metu.
3. Taškų skaičius priklauso nuo pirmo šaukinio suteikimo metų. Vienas taškas atitinka vienus metus.

4.1. Lietuvos radijo mėgėjams reikalinga surinkti 250 taškų.
4.2. Europos šalių radijo radijo mėgėjams reikalinga surinkti 150 taškų.
4.3. DX šalių radijo mėgėjams reikalinga surinkti 100 taškų.
5. Diplomas išduodamas su atitinkamomis atžymomis /lipdukais/, nurodančiais kokia spinduliavimo klase, kokioje dažnių juostoje ir kokia spinduliavimo galia buvo įvykdytos diplomo sąlygos.
6. Radijo mėgėjams-stebėtojams /SWL/ diplomas išduodamas tokiomis pat sąlygomis kaip ir dirbantiems eteryje.
7. Ryšiai per retransliatorius /repiterius/ neužskaitomi.
8. Ryšiai su tuo pačiu korespondentu skirtingose diapozonuose neužskaitomi.
9. Diplomui gauti pakanka atsiųsti išrašą iš aparatinio žurnalo, kuriame turi būti nurodyti visi ryšio rekvizitai. QSL kortelių siųsti nebūtina.
10. Ryšiai užskaitomi nuo Klaipėdos apskrities radijo klubo įsteigimo dienos t.y. nuo 1999 m. vasario 23 d.
11. Diplomas išduodamas nuo 2000 m. vasario 23d.
12. Diplomo kaina: LY- radijo mėgėjams 10 Lt.  EU ir DX- radijo mėgėjams 5 $ US. arba 5 €, arba 5 IRC kup.
13. Paraiškas ir mokestį už diplomą siųsti diplomo koordinatoriui Henrikui Dulkei, Danės g.23 - 47, Klaipėda, LT-92111, Lietuva.
14.Klaipėdos apskrities radijo klubo "Švyturys" narių suteikiamų taškų skaičius diplomui už ryšius su jais iki 2009 m. sekantis:
LY1: CT-31, G-32 [ex LY3CR], GO-12, TR-26.
LY2: BAG-38, BCR-21, BFP-31,GX-30 [ex LY2BGX], KD-27 [ex LY2BKD], BLB-26 sk, BTN-43 sk, CX-33, C-32 [ex LY2EC], FB-24, OY-10, ON-10, O-11 [ex LY2OW], UO-10[ex LY2NUO], PCE-35 sk, NJL-13, SS-20, SK-20, SV-20, ZB-4, HO-9, HW-8, JK-13[ex LY2NJK], QC-10[ex LY2NQC], TG-45.
LY3: BBL-17 sk, BE-34, BEU-30, NTE-8, NRG-10, IA-14, KQ-16, KZ-15, K-12 [ex LY3PK] – M0PKZ, QN-11, QB-10, QZ-9, SR-3, BKQ-33, Q-1.
LY4: LA-3.

Pastaba: skaičius po šaukinio reiškia taškų skaičių už ryšius su klubo nariais iki 2009 m. Taškų skaičius kasmet didėja vienetu.
Diplomo „Švyturys“ menedžeris Henrikas Dulkė LY2TG  

LIETUVOS ŠVYTURIŲ DIPLOMAS
Šiai programai užskaitomi tik ryšiai/stebėjimai, po 1998 m. sausio 1 d.
Diplomas išduodamas už 4 ryšius/stebėjimus iš 8 švyturių.

Plačiau www.qrz.lt/ly1cm. , angliškai
Šiaulių Krašto Radijo Klubas “VYTIS”

WLC  (Dirbta su Lietuvos miestais - Worked Lithuanian Cities)
WBSCC (Dirbta su Baltijos jūros valstybių miestais - Worked Baltic Sea Countries Cities)
WECC  (Dirbta su Europos valstybių 200 miestų - Worked Europe Countries Cities)
WECC - TROPHY (Dirbta su Europos valstybių 1000 miestų)
W-RK"VYTIS"-M (Dirbta su Radijo Klubo VYTIS nariais - Worked with RK VYTIS members)
VASARIO 16  (Dirbta su LY stotimis vasario 16-ą - Worked with LY stations in 16th february)
ŠIAULIAI plague (Dirbta su Šiaulių miesto radijo mėgėjais - Worked with Šiauliai city ham radio stations)
SAULĖS MŪŠIS (Dirbta rugsėjo mėn. su Šiaulių apskrities radijo mėgėjais - Worked with Šiauliai district ham radio stations)
W-CW-LY  (Dirbta CW su LY - Worked CW with LY)
PENNANT "VYTIS"  (Dirbta su Šiaulių apskrities radijo mėgėjais - Worked with Šiauliai district ham radio stations)
W-BSC-LH  (Dirbta su Baltijos jūros valstybių švyturiais - Worked Baltic Sea Countries LH stations)

Plačiau apie šiuos "Vytis" RK diplomus čia..

Vilkaviškio Krašto Mėgėjiško Radijo Klubas “VARPAS”

Vytauto Didžiojo Universiteto Radijo Klubas

 KAUNAS
trophi Diplomas išduodamas už ryšius su 10 skirtingų Kauno miesto radijo stočių
"Kaunas Trophy" už 100 QSO. Plačiau..
VYTAUTAS MAGNUS TROPHY
Diplomas išduodamas tik už QSO varžybų metu Diplomas išduodamas tik už ryšius varžybų "Vytautas Magnus" metu.
Apie diplomo sąlygas plačiau..
ESPERANTO

Baziniam diplomui reikia 10 QSO su ILERA nariais
Diplomo sąlygos plačiau..

Lietuvos Flora Fauna

Diplomas išduodamas už ryšius su radijo stotimis dirbusiomis iš Lietuvos nacionalinių, turinčių identifikacinius numerius LYFF-001...005 ir regioninių parkų LYFF-006...039.
III pakopa - 5 parkai,
II  - 10 parkų,
I   - 15 parkų,
Honor Roll - 20 parkų
Visa informacija www.qrz.lt/lyff
Lietuvos Nacionaliniai Parkai   Diplomas išduodamas už ryšius su radijo stotimis dirbusiomis iš 5 Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų, turinčių identifikacinius numerius nuo LYFF-001 iki LYFF-005.
Plačiau..

Asmeniniai diplomai

LY5W diplomai
LY WPX Trophy
WPX
Nuo 2011.1.1 išduodama už ryšius su skirtingais LY prefiksais surinkus LY: 50 taškų; EU: 30; DX: 20 (ne EU).
Galioja visi ryšiai tik LY prefiksu visuose diapazonuose po 1 tšk.
Paraiška su QSL ir apmokėjimas 40 € arba 40 IRC siunčiamas p/d 1081, Kaunas, LT-49006 arba ly5w.sam(eta)gmail.com. Plačiau...
 LY Prefix Hunter Trophy
Ly-wpx-hp.jpg
Trofėjaus gavimo sąlygos:
Trophy išduodamas už QSO su LY stotimis. Visi QSO turi buti patvirtinti QSL kortelėmis, eQSL arba LoTW.
QSO su skirtingais LY prefiksais visais galimais diapazonais. Užsiskaito visi naudojami diapazonai, tame tarpe WARC ir UTB.
Trophy yra išduodamas visoms stotims už 25 skirtingus LY prefiksus, Pvz.: LY0A, LY1A, LY111A, LY222A,... iki 25.
LY stotims, kurios praeityje naudojo spec. prefiksą yra užskaitomi QSO (tik CFM) tuo prefiksu. Užsiskaito visi CFM QSO bet kada tik su LY.
Trophy kaina 50 € arba 50 IRC kuponų. Paraiškas ir apmokėjimą siųsti adresu: p/d 1081, Kaunas, LT-49006. Geriausiai e- paštu: ly5w.sam(eta)gmail.com
Paraiškoje nurodyti savo šaukinį, vardą ir pavardę.
QSO duomenis: CALL, data, laikas (GMT), diapazonas, Moda, patvirtinimas (QSL, eQSL, LoTW).
QSL kortelių įrodančių QSO patvirtinimą siusti nereikia, jeigu bus abejonių, tada Trophy steigėjas gali pareikalauti atsiųsti patvirtinimą.
LY WPX Trophy Honor Roll
ly-wpx-honor-roll
Užkaitomi visi LY prefiksai visuose diapazonuose ir visomis moduliacijos rūšimis. Stebėtojams taip pat.
LY stotims: 100 tšk ir 20 skirtingų LY prefiksų. EU stotims: 50 tšk ir 10 LY prefiksų. DX: 30 ir 5 prefiiksai
Patvirtinimui QSL, eQSL, LOTW. Paraiška ir mokestis LY-kams 28€, kitiems: 40 € ar 50$ ar 45 IRC siunčiama adresu Saulius Zalnerauskas LY5W, P.O. Box 1081, Kaunas, LT-49006 Lithuania.

Work LY prefixes on all bands (HF or VHF) and using all modes to earn this handsome plaque. SWL OK.
LY station's need 100 points with 20 different LY prefixes, EU stations need 50 points with 10 different LY prefixes, DX stations need 30 points with 5 different LY ptrefixes.
Confirmation by regular QSL, eQSL or LOTW.
Send GCR list and fee of 28€ for Lithuanians, 40€, $50 or 45 IRCs for all others. Send application to Saulius Zalnerauskas LY5W, P.O. Box 1081, Kaunas, LT-49006 Lithuania.
Baltic States WPX Trophy
Trofejus
Trofėjaus gavimo sąlygos: Baltic States WPX Trophy išduodamas už QSO su ES/YL/LY stotimis. Visi QSO turi buti patvirtinti QSL kortelėmis, eQSL arba LoTW. QSO su skirtingais šių šalių prefiksais per diapazonus. Užsiskaito visi naudojami diapazonai, tame tarpe WARC ir UTB. Trofejus išduodamas LY stotims už 100 taškų, EU stotims už 50 taškų, DX (ne EU) stotims už 30 taškų. Pvz.: prefiksas LY1 gali būti daugeliu diapazonų. t.y. (jeigu TB - maximum 9 diap. arba 9 taškai), ir t.t. Būtina sąlyga gauti trofėjų - ne mažiau kaip 20 taškų su kiekviena valstybe.
Pvz.: ES - 25tšk., YL - 30tšk., LY - 45tšk. LY stotims, kurios praeityje naudojo spec. prefiksą yra užskaitomi QSO (tik CFM) tuo prefiksu. Užsiskaito visi CFM QSO bet kada tik ES/YL/LY prefiksais. Trophy kaina 50 € arba 50 IRC kuponų.
Paraiškas ir apmokėjimą siųsti adresu: p/d 1081, Kaunas, LT-49005. Geriausiai e- paštu: ly5w.sam(eta)gmail.com Kas norėtų apmokėti per banką, prašome susiekti e-mail dėl detalių. Per banką šiek tiek brangiau. Paraiškoje nurodyti savo šaukinį, vardą ir pavardę. QSO duomenys: CALL, data, laikas (GMT), diapazonas, Moda, patvirtinimas (QSL, eQSL, LoTW). QSL kortelių įrodančių QSO patvirtinimą siųsti nereikia, jeigu bus abejonių, tada Trophy steigėjas gali pareikalauti atsiųsti patvirtinimą.
Baltic Sea WPX Trophy

bswpxt
Trofėjaus gavimo sąlygos:
Baltic Sea WPX Trophy išduodamas už QSO su Baltijos jūros baseino šalių stotimis. Visi QSO turi buti patvirtinti QSL kortelėmis, eQSL arba LoTW. QSO su skirtingais šių šalių prefiksais. Užskaitomi visi naudojami diapazonai, tame tarpe WARC ir UTB.
Trophy yra išduodamas LY ir EU stotims už 200 skirtingų prefiksų, , DX (ne EU) stotims už 100 skirtingų prefiksų. Būtina sąlyga gauti trofėjų - turi būti pristatytos 10 DXCC šalių.
Baltijos jūros baseino šalys: DA-DR Vokietija, ES - Estija, LA-LN Norvegija, LY - Lietuva,  OF-OJ Suomija, OV,OW,OZ,5P - Danija, SA-SM,7S,8S - Švedija, R1A-R1D, U1A-U1D (S.Peterburgas ir Leningrado sritis), R2F, U2F - Kaliningrado sritis, HF,SN-SR,3Z - Lenkija, YL - Latvija.
Trophy kaina lietuviams 90 Lt/ € (savikaina) be pašto išlaidų, pageidaujantiems gauti paštu reikės papildomai sumokėti 10 Lt/ 2,9€. Užsienio r/mėgėjams kaina 40 €; 55 US$ arba 50 IRC kuponų.
Paraiškas ir apmokėjimą siųsti adresu: p/d 1081, Kaunas, LT-49006 arba e-paštu: ly5w.sam(eta)gmail.com
Kas norėtų apmokėti per banką, prašome susiekti e-mail dėl detalių. Per banką šiek tiek brangiau.
Paraiškoje nurodyti savo šaukinį, vardą ir pavardę. QSO duomenis: CALL, data, laikas (GMT), diapazonas, Moda, patvirtinimas (QSL, eQSL, LoTW).
QSL kortelių įrodančių QSO patvirtinimą siųsti nereikia, jeigu bus abejonių, tada Trophy steigėjas gali pareikalauti atsiųsti patvirtinimus.

LY8O diplomai


LITHUANIAN PREFIXES
LYpx.jpg Išduodamas už ryšius su 4 skirtingais LY prefiksais.
Galioja visi ryšiai po 1990 sausio 1d. visuose diapazonuose ir visomis darbo rūšimis.
Paraiška (QSL nereikia)  ir apmokėjimas 7 $ US arba 5 € siunčiami:
Remigijus Vaičius Ly8o ex LY2MW, P.D. 1029, Vilnius LT-01004
6 LY PREFIXES ON 5 BANDS
Išduodamas už ryšius su 6 skirtingais LY prefiksais, 5-uose diapazonuose (viso 30 QSO).
Galioja visi ryšiai po 1990 sausio 1d.
visuose diapazonuose ir visomis darbo rūšimis.
Paraiška (QSL nereikia)  ir apmokėjimas 7 $ US arba 5 € siunčiami:
Remigijus Vaičius Ly8o ex LY2MW, P.D. 1029, Vilnius LT-01004
LY3J diplomai

PASAULIO LIETUVIAI
 Diplomas "Pasaulio lietuviai" skirtas paminėti šviesios atminties generolą P. PLECHAVIČIŲ ir kitus lietuvius išblaškytus karo audrų ir likimo po visą pasaulį.

Diplomo steigėjai yra G4BYW, DL1KJS sk, DL9HQ ir LY3BJ.

Norint įvykdyti šio diplomo sąlygas, reikia pravesti QSO su dviem, bet kuriais diplomo steigėjais, su trimis operatoriais, gyvenančiais užsienyje iš šio sarašo: AA1SR, WA1JZS, G0NPI, GM4PCT, WA2BIG sk, W1ECK, VE3NRE, W1HNF sk, VE3NYW, W1WHM, K1AMG, DK1XT sk, DL2FAT sk, K3JA, KA4IES, KA9ITZ, KA9CDH, KB8HZX, KC8IUM, KD1BJ, NA1I, KD1SI, GM4PTC, K9WR, N8CVV, KA9IUA, W3POA, VE3LBQ, W3POA, K1NCZ, K1WWZ, K6LGL, KA3Q, K1BV, KA1ITH, KB1PI, KB1TY, K8SRB, N8AUM, KA9PVD, o taip pat penkiomis, bet kuriomis LY stotimis. Ryšiai užskaitomi nuo 2000 metų birželio 14 dienos (data surišta su 1941 metų birželio 14 diena - pirmaja, bolševikinės Rusijos, organizuota lietuvių tautos trėmimo ir naikinimo diena.)

Mokestis už diplomą: 5 US $, arba kita valiuta pagal USD kursą. Lietuvoje - 2 €.
Paraiškas siųsti: LY3J (ex LY3BJ) Z.Orentas Šilo 66-3 Vilnius, Lietuva.
Kita informacija: ly3bj{@}yahoo.com


LIETUVOS ŠAULIAI
 Diplomas skirtas Lietuvos šaulių organizacijos įkūrėjo POVILO PUTVINSKIO atminimui įamžinti.

Norint įvykdyti šio diplomo sąlygas reikia pravesti QSO su šaulių rinktinės kolektyvine radijo stotimi LY1FS ir 10 QSO su Šiaulių apskrities radijo mėgėjais. Ryšiai skirtinguose diapozonuose - užskaitomi. Užsienio radijo mėgėjams reikia QSO su LY1FS ir 5 QSO su bet kuriomis LY - stotimis. Diplomo sąlygos galioja nuo 1999.03.05. Laikas - neribotas. 

Diplomo sąlygos supaprastėja datomis, kada kolektyvinė stotis LY1FS dirba iš šaulių organizacijos įkūrėjo Povilo Putvinskio gimtinės Kelmės rajone, Graučikų kaimo. Tai qth loc KO15KR arba E11 pagal WAL. 

Paraiškas ir mokestį (LY stotims 2 €, DX 5 US$) siųsti adresu: LY3J (ex LY3BJ) Z.Orentas, Šilo 66-3 Vilnius, Lietuva. 
Kita informacija: ly3bj{@}yahoo.com

LY1A diplomas


Dirbta su visos Lietuvos QRA lokatoriais

WAL-Q'razy. Šiai programai užskaitomi tik ryšiai, pravesti po 2005.06.10. d., 00:00 UTC
Bazinis diplomas "WAL Q'razy" išduodamas už ryšius su radijo stotimis iš 1000 skirtingų QRA kvadratų. 

Jis taip pat gali būti išduodamas už ryšius su visais vieno didžiojo kvadrato QRA kvadrateliais (576 vnt.). Plačiau...

LY3IV diplomas


WCA (Word Castle Award) tarptautinis diplomas /Pilys, fortai/

wca-1.jpg Lietuvoje numeracija LY-001...LY-034. Žemiausiai diplomo pakopai reikia surinkti 50 objektų. Plačiau čia..  Apie vykdymą  trumpai
Ši programa jungia radiomėgėjus, besidominančius istorija ir mėgstančius keliauti ar rinkti stotis, dirbančias iš pilių, fortų apylinkių. Yra aktyvatoriaus diplomas: 50 QSO ir 5 objektai. QSO galimi TB/UTB.

WCA programos koordinatorius Rolandas, LY3IV

LY3X diplomas


Lakes Of Lithuania Award – LLA Lietuvos Ežerai 

ezerai.jpg

Ryšiai užskaitomi tik su sąraše esančiais ežerais (kiekvienas ežeras turi savo identifikacinį numerį viso 2442) nuo 2008 m. kovo 1d. Sąrašas excel formate
Žemiausiai pakopai LY stotims: 100; DX: 10 ežerų.

Diplomo siuntimo kaina Lietuvoje: 3 €; EU/DX: 5 € /8 US$

Paraiška -logo išrašas adresu ly3x{eta}inbox.lt
Diplomo steigėjas ir koordinatorius Tomas, LY3X

LY2QT diplomai


Veikiančių diplomų nėra.

Pastabų laukiu :