RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMAS

Nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d. Papildyta 2015.02.11

1. Radijo dažnių lentelė

Radijo dažnių juosta Kuriai klasei
leista
Naudojimo
ypatybės
135,7 - 137,8 kHz A S
1810 - 1850 kHz A P
1850 - 2000 kHz A S
3500 - 3800 kHz A, B P
7000 - 7200 kHz A, B P
10100 - 10150 kHz A, B S
14000 - 14350 kHz A, B P
18068 - 18168 kHz A, B P
21000 - 21450 kHz A, B P
24890 - 24990 kHz A, B P
28000 - 29700 kHz A, B P
50,000 - 52,000 MHz A S
70,240 – 70,250 MHz A
144,000 - 146,000 MHz A, B P
430,000 - 440,000 MHz A, B P
1240,000 - 1300,000 MHz A, B S
2300,000 - 2450,000 MHz A, B S
5660,000 - 5670,000;
5725,000 - 5850,000 MHz
A, B S
10,000 - 10,500 GHz A, B S
24,000 - 24,050 GHz A, B P
24,050 - 24,250 GHz A, B S
47,000 - 47,200 GHz A, B P
76,000 - 77,500 GHz A, B S
77,500 - 78,000 GHz A, B P
78,000 - 81,000 GHz A, B S
122,250 - 123,000 GHz A, B S
134,000 - 136,000 GHz A, B P
136,000 - 141,000 GHz A, B S
241,000 - 248,000 GHz A, B S
248,000 - 250,000 GHz A, B P

2. Pastabos:
2.1. Raide P pažymėti radijo dažniai, kuriuos leista naudoti pirmine teise. Visos šią teisę turinčios stotys veikia lygiomis teisėmis;
2.2. Raide S pažymėti radijo dažniai, kuriuos leista naudoti antrine teise. Draudžiama sukelti trikdžius kitoms stotims, veikiančioms tais radijo dažniais pirmine teise.

Techniniai reikalavimai radijo stotims


© ATGAL, 2006; 2015